HELSENORGE

Immunologi og transfusjonsmedisin- persontilpasset medisin på alvor

Er du en nysgjerrigper med sans for naturfagene og logisk tenkning?

Fra venstre: Alice Gustavsen (LIS), Sadaf Nabi Bhatti (LIS), Cigdem Akalin Akkøk (overlege) og Nosheen Razzaq (LIS). Foto: Øystein Horgmo, UiO

​Spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin er leger som er utdannet til å forstå immunsystemet og hvordan det virker. Kunnskapen gjør det mulig å gjennomføre blodoverføringer og transplantasjoner med minst mulig skade.

Den samme kunnskapen anvender vi også ved diagnostikk av immunologiske sykdommer. Vi jobber i blodbanker, ved celleterapi-laboratorier og ved immunologiske laboratorier og noen få av oss utreder pasienter og donorer i forkant av organ- og stamcelletransplantasjoner. Som spesialister i faget har vi mange ulike typer karrieremuligheter selv om vi i antall personer er en liten spesialitet.

Oslo universitetssykehus mottar pasienter fra hele landet i tillegg til pasienter fra Oslo-området lokalt. Vi får både «bredde og spiss».
I vår spesialitet er dette viktig fordi mange av sykdommene som rammer immunsystemet er svært sjeldne. Ved Oslo universitetssykehus er det derfor en stor sannsynlighet for at du vil støte på sjeldne tilstander ofte. I Norge utføres dessuten all transplantasjonsimmunologisk utredning hovedsakelig ved vår avdeling.

Les hele saken på OUS nettsiden jobb og utdanning:  HER