Koronatesting fører til mangel på forskningsverktøy

​Korona har ført til en kamp om forskingsverktøy. Over hele verden er det ventelister og hamstring, og nå må forskingsmiljøene i Norge produsere mer selv for å ha nok.

Artikkel på NRK med avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin sin forsker Jan Terje Andersen