HELSENORGE

Lovende utsikter, sier ekspert: Ser ut til at vaksine også tar virusmutasjoner

Mye tyder på at vaksinene også virker på nye varianter av koronaviruset, sier vaksineforsker Even Fossum. Begrenses spredningen, begrenses antall mutasjoner.

VAKSINEFORSKERE: Gunnveig Grødeland og Even Fossum er forskere som begge jobber med immunitet og vaksiner ved Oslo universitetssykehus. Foto: Lars Petter Devik/Oslo universitetssykehus

​Even Fossum er vaksineforsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus og en av bidragsyterne på vaksinebloggen.no. Vi spør ham ut om nye virusmutasjoner, vaksiner og smittetiltak.

– Vi vet at virus muterer hele tiden. Jo mer viruset sprer seg, jo flere varianter vil oppstå. Noen er dårligere til å smitte og vil forsvinne. Andre er bedre til å smitte, og det er de vi ser tar over. Grunnen til at vi kan si at det er mange varianter, er at det blir gjort undersøkelser av arvestoffet i viruset. Det gjøres jevnlig og har blitt gjort siden starten av pandemien. Da kan vi følge hvordan nye varianter oppstår og sprer seg over tid.

– Må vi leve med dette viruset i mange år framover, eller vil det dabbe av og forsvinne?

– Konsekvensene av at viruset er her, vil avta sterkt med vaksinene. Da er det ikke lenger så farlig at vi har noe i omløp. Vi får beskyttet de som er sårbare og ligger an til å bli spesielt syke, og det er ikke sikkert vi vil merke så mye til det. Men det er langt fra sikkert at vi klarer å utrydde det. At viruset vil være i sirkulasjon i Norge eller i verden i flere år framover, er nok høyst sannsynlig. Det er mulig at dette viruset på sikt blir mindre farlig og ender opp som vanlig forkjølelsesvirus som dukker opp i vinterhalvåret. Det vet vi ikke ennå. Det gjenstår å se.

Les hele saken i Vårt land her