HELSENORGE

Midlertidig driftsstans på analysen PI-typing av alfa-1-antitrypsin

Seksjon for medisinsk immunologi har midlertidig driftsstans på analysen PI-typing av alfa-1-antitrypsin

Foto: Shutterstock

Seksjon for medisinsk immunologi har midlertid driftsstans på analysen PI-typing av alfa-1-antitrypsin, grunnet leveringsproblemer av reagenser. Det er uvisst når reagensene blir tilgjengelige fra leverandøren igjen, laboratoriet vil legge ut oppdatert driftsmelding når det foreligger ny informasjon. Det er fortsatt mulig å få analysert alfa-1 antitrypsinnivå i serum, men PI-fenotyping av alfa-1-antitrypsin blir ikke lengre automatisk etterrekvirert pga det overnevnte problem. Laboratoriet beklager det inntrufne. Ved behov for mer informasjon kan laboratoriet kontaktes på 22118890. ​