Nye funn sår tvil om immunitet mot coronaviruset

​Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisins forsker Gunnveig Grødeland uttaler seg i denne VG artikkelen om Covid-19 og funnene til forskere i Shanghai rundt imunitet.

Les mer her