HELSENORGE

Om Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

 

Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin er en stor laboratorieavdeling lokalisert på Ullevål og på Rikshospitalet. På Rikshospitalet er blant annet Seksjon for transplantasjonsimmunologi,  som har ansvar og landsfunksjon for all vevstyping og annen transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjon i Norge. Det norske benmargsgiverregisteret (BMGR) er en del av seksjonen for transplantasjonsimmunologi. BMGR er stiftet i 1990 med støtte av Kreftforeningen og et er register av norske og islandske vevstypede (HLA-typede) frivillige givere av benmarg og blodstamceller. 

Seksjon for cellulær immunologi/ CI bruker hovedsakelig flowcytometrisk teknikk for å analysere prøver for diagnostisering og monitorering av immunsvikttilstander, autoimmunitet og blod- og benmargssykdommer. 

På Rikshospitalet har avdelingen også et GMP-godkjent ex vivo laboratorium for dyrkning av celler til terapeutisk bruk.

På Ullevål ligger Norges største blodbank. Blodbanken i Oslo  (BiO) utgjør tre av seksjonene og har en egen daglig leder  Blodbanken i Oslo (BiO) skal dekke behovet for blodprodukter ved hele OUS, Diakonhjemmet og Lovisenberg på døgnbasis. BiO inkluderer også et nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi.

Vi har også et ledende spesiallaboratorium for medisinsk immunologi inkl. allergologi.

Avdelingen har også en omfattende forskningsvirksomhet, som inkluderer flere Jebsen sentre, et Nasjonalt senter for stamcelleforskning (Norwegian Center for Stem Cell Research, Stamcellesenteret), samt en kjernefasilitet i proteomikk (massespektrometri), samt en rekke forskningsgrupper.

På avdelingen arbeider det om lag 300 personer innenfor de tre hovedområdene medisinsk service, forskning og undervisning. Om lag 200 personer arbeider med medisinske serviceoppgaver, og om lag 100 personer arbeider i de ulike forskningsgrupper med mange spennende prosjekter foran seg.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er inndelt i åtte seksjoner, og har blant annet en egen seksjon som yter driftstøtte til hele avdelingen inkludert forskningen.

Akkreditering og ISO-sertifisering

Avdelingen er sertifisert etter ISO 9001:2015 (Ledelsessystemer for kvalitet).

Seksjonen for immunhematologi er sertifisert etter 13485:2016 (Medisinsk utstyr- Kvalitetssystemer) mht. produksjon av A- og B-testceller. Seksjonen for transplantasjonsimmunologi, Enhet for HLA-typing, er akkreditert av European Federation of Immunogenetics (EFI) for sin transplantasjonsimmunologiske virksomhet og Enhet for stamcellegivere er akkreditert av World Marrow Donor Association (WMDA) som et benmargsgiverregister.

Avdelingens organisasjonskart

Ønsker du oversikt over hvordan avdelingen er organisert? Klikk her.

Blogginnlegg

Avdelingen er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO). Forskere i vår avdelingen har laget bloggen: Vaksinebloggen.

Årsrapport

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Fant du det du lette etter?