HELSENORGE

OUS-forsker skal teste ut verdens første målstyrte DNA-vaksine

Forsker Gunnveig Grødeland, foto: UIO

​Gunnveig Grødeland på Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) starter på nyåret en klinisk studie for å undersøke om en helt ny vaksine kan beskytte mot fugleinfluensa.

Vaksineforskeren Grødeland har i ti år jobbet med en vaksine mot fugleinfluensa.

– En influensa som i teorien kan bli en langt større trussel mot mennesker enn den pågående koronapandemien, ifølge forskeren selv.

En potensiell pandemi
Per i dag smitter fugleinfluensaviruset mellom fugler og mennesker. Men forskere frykter at viruset en dag vil smitte mellom mennesker også. Arbeidet med å utvikle en vaksine før en eventuell fugleinfluensapandemi bryter løs, er derfor viktig.

Og UiO har allerede laget en mulig vaksine mot fugleinfluensa.

– Fordelen med vaksinen vår er at den kan fremstilles raskt og at den målrettet aktiverer immunforsvaret, forteller Grødeland

Les hele saken i Dagens medisin: HER