OUS skal teste 10 000 personer per dag for koronaantistoffer

Hensikten er først og fremst å finne ut hvordan pandemien utvikler seg i befolkningen og avdekke om det er store mørketall, slik at flokkimmunitet er mulig om ikke altfor lenge.

John Torgils.jpg

Avdelingsleder John T. Vaage ønsker å teste store deler av befolkningen. Gjentatte ganger. Foto: Lars Petter Devik

Avdelingsleder for avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin John Torgils Vaage koordinerer "antistoff" prosjektet ved OUS. man ønsker å teste store deler av Norges befolkning for antistoffer mot SARS-CoV-2 gjentatte ganger mens pandemien utvikler seg. En slik serologisk smittetesting bør kombineres med en utvidet testing også for virus. Dette er viktig for smittesporingen - og for å finne dem som går rundt i samfunnet uten symptomer, men som likevel er smittsomme.

Les den spennende og inngående artikkelen i Bioingeniøren