Helsenorge

Planlegger massiv antistofftesting i Norge

Nå skal man forsøke å måle hvor mye smitte det har vært i befolkningen med antistoff-tester. Deriblant en helt fersk ny metode utviklet av forskere ved Oslo universitetssykehus.

labprøver 2.jpg

Når man skal teste antistoffer er det viktig å få testet ut fra et representativt utvalg i befolkningen, først da kan vi finne ut hvor mange som har vært smittet. (Foto: OUS).

Ved Oslo universitetssykehus har lege og forsker Fridtjof Lund-Johansen og molekylærbiolog Jan Terje Andersen kastet seg rundt og utviklet en egen testmetode for å finne antistoffer mot koronavirus.
Som regel kan man finne antistoffer i blodet etter at man har hatt en infeksjonssykdom.


– Det som er spesielt med den teknologien vi utvikler, er at man kan teste ekstremt mange per dag. Jeg har utviklet en testplattform som er veldig forskjellig fra den som brukes i vanlig diagnostikk, forteller overlege Fridtjof Lund-Johansen.


Oslo universitetssykehus planlegger å teste så mange 10.000 personer for antistoffer hver dag.


–Testing av antistoffer mot viruset er viktig. Det er mange som ikke har blitt testet for virus selv om de har hatt symptomer som godt kan være koronainfeksjon. For dem er det viktig å få vite om de har hatt korona eller ikke. I tillegg er det mange som gjennomgår infeksjon med koronaviruset uten å merke at de er syke, sier han.

Ønsker du å lese hele saken på NRK.no? Trykk her.

Saken har også fått internasjonal oppmerksomhet og omtales bl.a. i danske media. Ønsker du å lese mer, trykk her