Synonymer

ANA-HEp-2. Anti-nukleære antistoffer (med immunfluorescens teknikk).

Indikasjoner

  • Mistanke om systemisk autoimmun revmatisk sykdom.
  • Mistanke om juvenil idiopatisk artritt.
  • Mistanke om autoimmun leversykdom.

Prøvemateriale

0,5 mL serum.

Metode

Indirekte immunfluorescens med den humane cellelinjen HEp-2 som substrat.

Referanseområde:

 < 160 negativ

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 5 ganger i uken.

Tolkning

Analysen besvares som negativ, positiv med titer = 160 eller positiv med titer > 160. På laboratoriet registreres også fluorescensmønsteret, men dette blir som hovedregel ikke rapportert ut. Med få unntak utføres samtidig analysen ANA subspesifisiteter ELISA. Dersom fluorescensmønsteret gir mistanke om tilstedeværelse av autoantistoffer som ikke inngår i testen ANA subspesifisiteter ELISA, vil besvarelsen inneholde en oppfordring til rekvirenten om å etterrekvirere analysen dersom den er relevant.

  • Positiv ANA med negative subspesifisiteter sees hos ca. 5% av friske.
  • Positiv ANA med negative subspesifisiteter sees også bl.a. ved juvenil idiopatisk artritt og ved autoimmun hepatitt.
  • Dersom ANA-IIF viser negativ kjernefluorescens, men cytoplasmatisk fluorescens som kan være av relevans, vil ANA-IIF bli rapportert som negativ, og det vil bli gitt en tekstkommentar som beskriver funnene i cytoplasma, og forslag til eventuelle etterrekvireringer.
  • Positiv ANA med positive ANA subspesifisiteter sees ofte ved systemisk autoimmun revmatisk sykdom. Funnet må tolkes i lys av klinisk bilde og funnene ved subspesifisitetstestingen.

Svarkode

NPU28706 P—Nuclear antigen antibody(IgG); arb.c. (pattern; imm.flu.;proc.)=?

Les mer om svarkoder

Analyseflyt

Analysen ANA subspesifisiteter ELISA blir ved de fleste problemstillinger også utført (unntak: enkelte spesialanalyser hvor ANA IIF inngår som del av en «pakke»).

Øvrig informasjon

Analysen er av kapasitetshensyn kun tilgjengelig for spesialisthelsetjenesten, bortsett fra i tilknytning til enkelte spesielle problemstillinger (for eksempel utredning av autoimmun leversykdom).

Fant du det du lette etter?