HELSENORGE

Står vi overfor et gjennombrudd for genetiske vaksiner?

Kroppens egne celler lager vaksinen? Virker det mot covid-19, kan vi få et nytt format for pandemiberedskap?

Professor Bjarne Bogen ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin

​Covid-19-pandemien har til fulle vist betydningen av raskt å kunne utvikle vaksiner. Et stort antall forskjellige vaksiner er under utvikling, og de første forventes å være tilgjengelige tidlig på nyåret. En rekke forskjellige teknologier er blitt benyttet, fra mer konvensjonelle former for vaksiner til nye typer som hittil ikke har vært godkjent for bruk i mennesker. Blant de sistnevnte er genetiske vaksiner (RNA eller DNA). Genetiske vaksiner kan ha flere fortrinn i beredskapen mot nye pandemier.

Først litt immunologi. Vårt immunforsvar reagerer hovedsakelig på proteiner uttrykt av virus. Noen virusproteiner er spesielt viktige, og immunsvar mot disse kan uskadeliggjøre viruset. Covid-19-virus har et spesielt viktig protein, den såkalte piggen på virusets overflate som binder en mottager på overflaten av menneskeceller. Denne bindingen er nødvendig for at viruset skal kunne trenge inn celler og skade dem. Piggene representerer altså virusets akilleshæl, og er et utmerket angrepspunkt for en vaksine mot covid-19. Håpet er at vaksinasjon med viruspiggen vil fremkalle antistoffer som binder piggen, og dermed hindrer viruset i å smitte celler.

Produksjon av viruspiggen som protein kan være en langvarig og kostbar prosess. Nå har det heldigvis vist seg at man ikke trenger å produsere virusprotein for å utvikle en vaksine. Man kan i stedet levere den genetiske oppskriften for virusproteinet, slik at individet selv lager proteinet.

Genetiske vaksiner ble utviklet eksperimentelt på 1990-tallet, men er som nevnt ennå ikke godtatt til bruk i mennesker. Imidlertid foreligger flere virksomme DNA-vaksiner til veterinærmedisinsk bruk. DNA- og RNA-vaksiner har i det siste fått økt oppmerksomhet fordi de ligger langt fremme i kappløpet om en vaksine mot covid-19. Pfizer/BioNTech har nylig annonsert at deres RNA-vaksine gir 90 prosent beskyttelse mot covid-19, men endelige resultater foreligger ikke.

Se hele den spennende og informative artikkelen i Aftenposten : HER