HELSENORGE

Stort norsk covid-funn: Vil dempe immunsystemet for å hindre alvorlig sykdom

Forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Vestre Viken HF sier de har gjort viktige funn om hvorfor noen pasienter blir sykere enn andre av en covid-19-infeksjon. De mener et overaktivert immunsystem kan forverre sykdomsforløpet og mener dette bør få følger for hvordan nye studier skal utformes og medisiner evalueres.

Forsker Søren Erik Pischke, Tom Eirik Mollnes og Jan Cato Holter ved OUS/UiO. Foto: UIO

Noe av det vanskeligste med en covid-19-infeksjon er at man ikke kan forutse hvilke pasienter som vil få et alvorlig forløp, fordi man ikke vet hvilke prosesser i kroppen som blir startet av koronaviruset. Det har norske forskere nå kommet ett skritt lenger mot å forstå.

– Det er artig at norske pasienter kan bidra til å oppdage noe som kan bli viktig for å behandle covid-19-infeksjon, sier Søren Erik Pischke, overlege ved Akuttklinikken og forsker ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin ved OUS og Universitetet i Oslo (UiO) til Dagens Medisin.

Kort oppsummert har Pische og kolleger ved OUS og Vestre Viken funnet ut at hvor alvorlig covid-sykdommen blir, ikke er avhengig av selve viruset, men hvor aktivert immunsystemet hos pasientene er.

– Graden av alvorlighet har heller ikke sammenheng med hvor mye virus pasienten har i kroppen. Vi har hatt pasienter på intensiven som har lite virus i kroppen, men som fremdeles blir veldig syke og sykere over tid, fortsetter han.

Komplementsystemet er en komponent i immunsystemet som består av proteiner som produseres i mange celler og organer i kroppen vår og som hele tiden sirkulerer i blodet og vevet. Komponentsystemet er dermed den første forsvarslinjen mot inntrengere som for eksempel virus og bakterier.

Når komplementsystemet er aktivert lokalt, fører det til lokal betennelse med sikte på å «merke» inntrengeren eller infiserte celler, slik at mer spesifikke immunceller kan fjerne trusselen. 

Overveldende aktivering av komplementsystemet kan imidlertid føre til en overaktivering av immunsystemet i hele kroppen.

Vil du lese hele saken i Dagsens Medisin, trykk HER