Trolig bare en liten andel av befolkninga som har vært smittet av koronavirus

Det er stor usikkerhet på hvor mange som har blitt smittet med Covid-19 i Norge. Antistoffundersøkelse kan gi informasjon om dette, fordi antistoff er tegn på gjennomgått infeksjon.

Forrige uke ble 397 deltagere i Den norske mor, far og barn-undersøkningen (MoBa) tatt blodprøve av for å undersøke om de hadde antistoff mot koronavirus (SARS-CoV-2).

Foreløpige utregninger viser at andelen med påviste antistoff er under 2 prosent.

Foto: Privat
Jan Terje Andersen og Fridtjof Lund-Johansen Foto: Privat

Tilfeldige personer fra MoBa var invitert til denne antistoffundersøkningen, uavhengig om de hadde vært smittet, eller om de hadde hatt symptomer fra luftveiene. Alle som er testet så langt, bor i Oslo, som er fylket med flest melde tilfeller per 100 000.

Analysene av antistoff er gjort med en test utviklet av to forskningsgrupper ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin, ledet av Fridtjof Lund-Johansen og Jan Terje Andersen. De har undersøkt antistoffresptorer mot ulike virusprotein og sammenlignet metoden med kommersielle tester som er under utprøving ved avdeling for mikrobiologi ved OUS, og alle testene peker i samme retning. 

Les mer om denne studien i denne FHI artikkel