HELSENORGE

Tror at Covid-19 kan gi kronisk trøtthet

Noen coronasyke rammes av spesielle symptomer som vedvarer i uker og måneder. Nå frykter ekspertene at covid-19 kan utløse kronisk trøtthetssyndrom.

Forsker Marte Viken, Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin
Forsker Marte Viken, avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin

Nå kommer det frem at enkelte som har vært syke med Covid-19, rammes av spesielle symptomer som henger igjen i både uker og måneder.
Derfor ser forskere nå på om covid-19 kan utløse CFS/ME, syndromet som gir gjennomgripende energisvikt, utmattelse og verk i både muskler og hode.

Marte K. Viken er molekylærbiolog og forsker ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin. Hun forsker på de genetiske faktorene som gjør at vi blir syke, og ser spesifikt på CFS/ME i en forskningsstudie ved Oslo universitetssykehus.- ME er en kompleks sykdom. Det er ikke bare genene som gjør at vi blir syke. Både miljøfaktorer og sårbarhet i genene spiller inn. Det kan være infeksjoner. Det er et komplekst bilde.
- Kan det være en sammenheng mellom virusinfeksjonssykdommer og CFS/ME?

- Det er det ikke mulig på dette tidspunktet å vite. Men man kan anta, tro og se. Men om det finnes sammenheng, vil kreve seriøs forskning. Vi mennesker er komplekse biologisk, derfor er det viktig å se på følgeskader av covid-19 nå.
Viken har doktorgrad i genetiske og autoimmune sykdommer.
- Det blir veldig spennende å se på fremtidig forskning av covid-19. Hvorfor blir noen så mye dårligere enn andre? Og tydeligvis kommer noen til å få større senskader enn andre.
Hun forsker på ME fordi hun synes sykdommen er altfor lite studert.

Vil du lese hele saken i VG? Trykk her.