Begrensninger på genanalyser pga. prioritering av Coronavirus-diagnostikk

Det innføres nå begrensninger på genanalyser grunnet reagensmangel pga. prioritering av Coronavirus-diagnostikk.

Smeltekurve

Smeltekurve, foto: OUS.


Oppdatering 9. mars, se:

Normal drift for genanalyser på Avd. for medisinsk biokjemi og Avd. for farmakologi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roche har stoppet leveranser av reagenser og forbruksmateriell som brukes til mange av våre genanalyser. Grunnen er at verdenssamfunnet trenger disse til diagnostikk av COVID-19.  Dette rammer noen genanalyser både ved Avd. for medisinsk biokjemi og Avd. for farmakologi.

Analysering av prøver som er essensielle i diagnostikk og pasientbehandling vil bli utført, men dette må angis klart og tydelig på rekvisisjonen eller formidles til laboratoriene på annet vis.

Prøver som rekvireres på ordinært vis vil bli oppbevart forskriftsmessig og analysert og rapportert straks vi igjen får levert nødvendige reagenser og materiell.

Avd. for medisinsk biokjemi
Følgende analyser affiseres:

 • Koagulasjonsfaktor 2 (F2 Protrombinmutasjon)
 • Koagulasjonsfaktor 5 (F5 Leiden)
 • Apolipoprotein E (APOE)
 • Metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR )

Øvrige genanalyser ved Avd. for medisinsk biokjemi utføres stort sett som før, spesielt gjelder dette utredning av medfødte metabolske sykdommer som ikke blir affisert. 

Avd. for farmakologi
Det vil bli gjort en prioritering av prøver ut fra indikasjon. Begrunnelse for kritisk analyse må inkluderes på rekvisisjon. Svartiden kan bli forsinket.

Generelt vil følgende analyser prioriteres:

 • TPMT
 • DPYD
 • CYP3A5 i forbindelse med transplantasjon/bruk av takrolimus

 

Kontaktpersoner
Avd. for medisinsk biokjemi

 • Marit Hansen Hallberg (Leder for Enhet for spesialanalyser, Rikshospitalet)
 • Helge Rootwelt (overlege, ansvarlig på Rikshospitalet)
 • Kari Bente Foss Haug (forsker, ansvarlig på Ullevål)
 • Bente Fjeld (overlege, ansvarlig på Ullevål)
 • May L. Bredahl (enhetsleder, Hormonlaboratoriet)
 • Louise Koren-Dahll (overlege, ansvarlig på Hormonlaboratoriet)
 • Olav Klingenberg (Avdelingsleder)

Avd. for farmakologi

 • Vakttelefon: 941 33 218 (mand-fred kl 9-1430; bemannet med lege eller farmasøyt)
 • Silja Skogstad Tuv (Overlege)
 • Nils Tore Vethe (Seksjonsleder)
 • Berit Muan (Avdelingsleder)