HELSENORGE

Best mulig service for rekvirentene

Det er klinkende klart hva avdelingsleder for Avdeling for medisinsk biokjemi, Olav Klingenberg, har som sin hjertesak. – Vi skal yte best mulig service for våre rekvirenter for sammen å hjelpe pasientene, sier han.

11012653.jpg

Fokus på rekvirentene: Avdelingsleder for medisinsk biokjemi Olav Klingenberg er klar på at avdelingen skal yte best mulig service for rekvirentene slik at de sammen kan hjelpe pasientene. Foto: Lars Petter Devik.

58-åringen som først tok fatt på avdelingslederstillingen i 2019 sier det har vært en bratt, men spennende læringskurve. – Det er klart at det er mye man skal sette seg inn i som ny leder, og med korona på toppen blir det jo en ekstra dimensjon som krever sitt, både av meg og mine ansatte. Det blir ofte lange dager, men da er det også godt å se at avdelingen leverer, gang på gang. Jeg er heldig som har en solid og kompetent arbeidsstokk i avdelingen som utviser både entusiasme og et ønske om å bidra.

Ble oppfordret til å søke lederstillingen
Tankene om hans evne til å lede avdelingen videre var han ikke alene om. – Jeg tenkte at dette var en viktig stilling for Avdeling for medisinsk biokjemi, for klinikken og ikke minst for selve faget medisinsk biokjemi i Norge, men det var jo veldig hyggelig at flere av mine kollegaer oppfordret meg til å søke da de også mente at jeg kunne bidra med noe.

Oslo-mannen oppgir selv at hans yrkesvalg nok tidlig var å spore i ønsket om å bidra for andre mennesker. I tillegg bar han en arvelig belastning, i og med sine to legeforeldre. – Jeg har alltid hatt interesse for medisin og biologiske mekanismer så det var nok ikke så veldig overraskende da jeg startet ved Det norske Radiumhospital og fordypet meg i basal kreftforskning, biokjemi, cellebiologi og molekylærbiologi. Etter 9 år i basalforskning, en doktorgrad og erfaringer fra en av landets fremste forskningsgrupper med veileder Sjur Olsnes, ønsket han å komme tilbake til mer klinisk rettet aktivitet. Da muligheten på Avdeling for klinisk kjemi ved Ullevål sykehus åpnet seg i 2001 slo han til, og siden den gang har han blitt værende. – For meg er det viktig å kunne bidra der bidraget faktisk betyr en forskjell for noen som virkelig trenger det. Derfor er Oslo universitetssykehus et godt sted å arbeide.

Utgir prøvesvar hvert 2.63 sekund - året rundt
Med ti seksjoner og 7 analyseseksjoner hvorav 4 har 24/7-drift er det høyt tempo i avdelingen. Klingenberg forteller at selv om 24/7-driften har høy grad av automatisering utfører avdelingen også mange manuelle analyser. – Vi utfører ca. 12 millioner analyser i året, det vil si at det i gjennomsnitt utgis et prøvesvar hvert 2,63. sekund 24/7/365. Det betyr at våre ansatte har en variert arbeidshverdag hvor man jobber i skjæringspunktet mellom høyteknologisk automatisering og faglig spesialisering. Slik aktivitet krever høy grad av skreddersøm av IT- systemer, noe som muliggjøres ved en kompetent, integrert IT-gruppe som server aktivitet både i og utenfor egen avdeling og klinikk, sier han.

Avdelingen har analyseseksjoner som representerer landets eneste spesiallaboratorium for medfødte stoffskiftesykdommer, landets største spesiallaboratorium for hormoner og landets største spesiallaboratorium for koagulasjonsanalyser. I tillegg ligger avdelingen i nasjonal laboratoriefront innen flere fagområder som tumormarkører, biologiske legemidler og hemoglobinopatier. – Jeg er stolt over den spisskompetansen avdelingen besitter på mange områder som aktivt bidrar til at fagmiljøet drives framover, og som gjør at vi kan tiltrekke oss de beste hodene blant fremtidens fagfolk.

Ønsker tettere samarbeid med laboratoriefagene
Klingenberg er klar på at serviceavdelingen hans skal, i tillegg til å samarbeide med alle klinikker i Oslo universitetssykehus og eksterne rekvirenter, ha et tettere samarbeid med de andre laboratoriefagene i konseptet kjernelaboratorium. – Det blir avgjørende at vi i større grad samarbeider på tvers av fagfeltene for å bidra til å gi pasientene våre et best mulig pasienttilbud. Innen overskuelig framtid vil dette konseptet være dominert av våre analyser og vi vil være sentrale i konseptet. Slik vil Medisinsk biokjemi kunne bidra til at de andre laboratoriefagene kan tilby utvidet service 24/7.

Klare satsningsområder
Avdelingslederen forteller at virksomheten har klare mål for hva som skal prioriteres i de kommende årene. – Vi sliter i dag med at vi har tre ulike laboratoriedatasystemer på ulike steder i avdelingen og dette hemmer oss i stor grad. Det er tungrodd, ressurskrevende og begrenser oss i å utvikle servicen til våre rekvirenter. Konsolidering på et felles laboratoriedatasystem er derfor helt nødvendig å få til.

Han er også klar på at sykehusets og klinikkens infrastruktur må utvikles på flere felt for å bli en mer attraktiv aktør for eksterne rekvirenter. – Vi trenger tilpassede IT-løsninger for rekvirering og svar samt tilpassede kommunikasjonskanaler i tillegg til satsing på henteordninger for prøver.
I tillegg til viktigheten av at de nye byggene som settes opp i Nye OUS er fleksible, slik at de kan tilpasses fremtidens drift og behov er Klingenberg også opptatt av å satse på medarbeiderne sine. – Det er viktig at vi fasiliterer for faglig utvikling blant våre medarbeidere. De er vår fremtid og ved å investere i dem, investerer vi også i sykehusets mulighet til å tilby våre pasienter best mulig laboratoriediagnostikk og -monitorering. Det er noe vi alle er tjent med, sier han og smiler.