HELSENORGE

En Informasjonsfilm fra OUS til barn som skal ta blodprøver

Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, har laget en informasjonsfilm rettet mot barn som skal ta blodprøver ved sykehuset. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Ullevål og Rikshospitalet.

Foto: Lars Petter Devik, OUS

​Fokuset har vært å gjøre sykehusopplevelsen mindre skremmende og mer forståelig for de yngste pasientene. 

Filmen er tilgjengelig på YouTube, slik at den kan sees hjemme før besøket på sykehuset. Vi håper den kan redusere bekymringer hos de små pasientene og gjøre hele prosessen enklere for dem.

«Vi har som mål å gi den beste omsorgen til våre unge pasienter. Denne filmen er ment å gjøre deres sykehusopplevelse så positiv som mulig» sier enhetsleder Marianne Svendsen ved Barneklinikkens laboratorium, Rikshospitalet .

Foreldre oppfordres til å se på denne nyttige videoen sammen med barna sine før de besøker sykehuset for blodprøver. Den er tilgjengelig på sykehusets YouTube-kanal. (Videoen kan også søkes opp med overskriften i denne saken)