Endring av referansegrenser for analysen SHBG ved OUS Rikshospitalet

Leverandør av analysen (Roche) introduserer ny, forbedret reagens-lot. Fra 10.12.2019 medfører dette endring i referansegrenser for prøver som er analysert på Rikshospitalet.

Nye referansegrenser for SHBG analysert på Rikshospitalet blir:

Kvinner 20-49 år   32  - 128
Kvinner ≥ 50 år     27  - 128
Menn 20-49 år      18  -   54
Menn ≥ 50 år        21  -   77

Hormonlaboratoriet påvirkes ikke, da de bruker en annen leverandør (Siemens).

Sonia Distante og Camilla Uren
Avdeling for medisinsk biokjemi
OUS, Rikshospitalet