Endring i referansegrenser kortisol i plasma

Kortisol i plasma får endrede referansegrenser f.o.m. 28.10.2019. Referansegrensene gjelder morgenprøve.

Kortisol i morgenprøve:
1 - 6 år: 10-470 nmol/L
7 - 12 år: 50-440 nmol/L
13 - 15 år: 60-520 nmol/L
≥ 16 år: 130-600 nmol/L
I kveldsprøve forventes <50% av morgenverdien.

Endringen skyldes en oppdatering av nåværende grenser etter sammenligning med egen LC-MS metode (Hormonlaboratoriet). Nye grenser stemmer overens med nyere litteratur. Metodene er ikke endret.

Ved ønske om måling av kortisol med LC-MS-metode, må rekvisisjon hvor dette fremgår sendes med prøven til Hormonlaboratoriet.