Endring i referanseverdier for APTT, INR og fibrinogen ved OUS Aker

OUS bytter ut alle koagulasjonsinstrumenter i løpet av de neste månedene. Det vil etter hvert bli like instrumenter og metoder alle steder, og endringen skjer først på Aker. Fra 11.11.2019 tar Aker i bruk nytt analyseinstrument (Sysmex CS-5100), med nye analysemetoder for APTT, D-dimer, Fibrinogen og INR.

Vi ber rekvirenter og leger ved Aker være oppmerksom på følgende endringer:

APTT: Referanseområdet er lavere med ny metode: 22-30 sek (sammenliknet med 30–42 sek med gammel metode).
Nytt terapeutisk område ved behandling med ufraksjonert heparin: 60-100 sek (sammenliknet med 60–120 sek med gammel metode).
Den nye metoden er mindre følsom for antifosfolipidantistoffer enn den gamle metoden, slik at det er mindre sannsynlig at forlenget APTT skyldes antifosfolipidsyndrom.

D-dimer: Svarutgivelse for ny metode er 0,19-35,2 mg/L FEU. Med ny metode er det mulig å gi ut betydelig høyere svar enn tidligere, beslutningsgrensene er ikke endret.

Fibrinogen: Nedre referansegrense er lavere med ny metode: 1,9-4,0 g/L (sammenliknet med 2,0-4,0 g/L med gammel metode).

INR: Referanseområdet er endret med ny metode: ≤1,2 (sammenliknet med 0,8-1,2 med gammel metode).

Vennligst se Laboratoriehåndboken for mer informasjon. (INR, APTT, Fibrinogen, D-dimer).

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Erik Koldberg Amundsen, overlege
Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS