Anti-21-hydroksilase antistoff analyseres nå som normalt

Reagenser er mottatt og vi er fra og med 16.09.19 ikke lenger forsinket med analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoff.

ELISA-kit til anti-21-hydroksilase antistoff

​Hormonlaboratoriet beklager ulempen forsinkelsen har medført for pasienter og rekvirenter.

Les mer om analysen her: Anti-21-hydroksilase antistoff i serum