Anti-insulin antistoff analyseres nå som normalt

Reagenser er mottatt og Hormonlaboratoriet er fra og med 03.02.20 ikke lenger forsinket med analyseringen av anti-insulin antistoff.

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

Hormonlaboratoriet beklager ulempen forsinkelsen har medført for pasienter og rekvirenter.

Les mer om analysen her: Anti-insulin antistoff (IAA) i serum