Bekymring for jodmangel hos unge kvinner

Seksjonsoverlege ved Hormonlaboratoriet på Aker sykehus, Per Medbøe Thorsby, tror det er mange som har jodmangel uten å vite det.

Seksjonsoverlege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet

Seksjonsoverlege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet

Forskere i Tromsø har i en foreløpig ikke publisert studie funnet lave nivåer av jod hos unge kvinner.

Thorsby forteller at det er en stor bekymring i miljøet som ser på dette.
– Jeg vil gjerne utfordre Helsedirektoratet og nasjonalt råd til å sette seg nøye inn i litteraturen på dette området, sier han.

Han mener det er viktig med klare og tydelige råd om hvor mye jod man bør ta og hvilke matvarer man skal bruke.
– I tillegg må man nok revurdere tilskudd av jod i salt, hvor Norge ligger ganske lavt sammenliknet med andre land, legger han til.

Vi har ikke trodd at vi hadde noe særlig jodmangel i Norge, men bildet er i ferd med å endre seg. Flere studier av gravide og ulike befolkningsgrupper i Norge kan tyde på at endel, spesielt unge kvinner i fertil alder, får i seg for lite jod gjennom kosten.

Jod er et grunnstoff som vi er helt avhengig av for å lage stoffskiftehormonet tyroksin. Dette påvirker nesten alle kroppens celler gjennom hele livet og er viktig for barns utvikling fra unnfangelsen.

I land med jodmangel ser man mere stoffskiftesykdom . Det er ennå ikke observert i Norge, men med de observasjonene vi nå har av lave jod nivåer i deler av vår befolking, er det en bekymring for at dette kan endre seg. Utviklingen fremover bør følges nøye.

Her kan du lese hele saken hos TV2.

Les mer om analysen her: Jod i urin