HELSENORGE

Disialotransferrin (CDT) analyseres nå som normalt

Hormonlaboratoriet er fra og med 07.09.20 ikke lenger forsinket med analyseringen av Disialotransferrin (CDT).

HPLC-instrument til analyse av CDT

HPLC-instrument til analyse av CDT

Hormonlaboratoriet beklager ulempen forsinkelsen har medført for pasienter og rekvirenter.

Les mer om analysen her:
Ny metode for bestemmelse av disialotransferrin (CDT) i serum