HELSENORGE

Endret referansegrenser og metode for bestemmelse av 17OH-pregnenolon fra 01.09.20

Hormonlaboratoriet har byttet til en forbedret LC-MS/MS-metode for bestemmelse av 17OH-pregnenolon.

Sciex LC-MS/MS-instrument

Sciex LC-MS/MS-instrument

17OH-pregnenolon analyseres nå alltid sammen med DHEA.
17OH-pregnenolon inngår i Hormonlaboratoriets steroidpanel binyre
(8 steroidhormoner). Referansegrensen for voksne er endret.

Nye referansegrenser for voksne:

Kvinner > 18 år: ≤ 14 nmol/l

Menn > 18 år: ≤ 14 nmol/l

Les mer om analysen her: 17OH-Pregnenolon i serum 
Les mer om steroidpanelet her: Steroidpanel (binyre) i serum
Les mer om binyrer i Hormonlaboratoriets Analysebok, kapittel 02 Binyrer.