Flytting av prøveleveringen ved Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet har flyttet mottak av prøver ut til ekspedisjonsområdet.

Nytt prøvemottak på Hormonlaboratoriet

Nytt prøvemottak på Hormonlaboratoriet

I disse korona-tider er det mye som ikke er som før. OUS har innført besøksforbud og streng adgangskontroll ved alle sykehusene. Hormonlaboratoriet har innført besøksrestriksjoner og flyttet mottak av prøver ut til ekspedisjonsområdet. Her er også alle transportkasser som skal i retur plassert.