HELSENORGE

Forsinkelse av prøvesvar fra Hormonlaboratoriet

På grunn av driftsmessige utfordringer vil en del analysesvar kunne bli ca. en uke forsinket i perioden 6.-12. oktober.

Hormonlaboratoriets bygning

Hormonlaboratoriet på Aker sykehus

Vi beklager ulempen dette medfører for rekvirenter og pasienter.