HELSENORGE

Forsinkelse i analysering av anti-GAD

På grunn av analysetekniske problemer er analyseringen av anti-GAD ved Hormonlaboratoriet midlertidig stanset.

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Oppdatering 19.01.21:
Hormonlaboratoriet har midlertidig tatt i bruk en alternativ ELISA analysemetode.
Les mer om metoden her: Ny metode for anti-GAD.
Det er fortsatt noen ukers forsinkelse på analyseringen av mottatte prøver.

Oppdatering 19.02.21:
Det er fortsatt forsinkelse på analysering av anti-GAD, men mange av prøvene har blitt analysert i de siste ukene. De eldste prøvene som vi fortsatt ikke har fått analysert, er mottatt i første uke av februar. Vi venter på neste leveranse av analysekit, men denne kommer dessverre ikke før i midten av mars.

Oppdatering 23.03.21:
Hormonlaboratoriet er fra og med 23.03.21 ikke lenger forsinket med analyseringen av anti-GAD. Laboratoriet benytter fortsatt ELISA-analysemetoden til både serum og spinalvæske.

Les mer om analysen her: Anti-GAD i serum og Anti-GAD i spinalvæske