HELSENORGE

Forsinkelse i analysering av anti-GAD i spinalvæske

På grunn av analysetekniske problemer er analyseringen av anti-GAD i spinalvæske ved Hormonlaboratoriet midlertidig stanset.

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Oppdatering 19.02.21:
Hormonlaboratoriet har midlertidig tatt i bruk en alternativ ELISA analysemetode til både serum og spinalvæske. Les mer om metoden her: Ny metode for anti-GAD.

Prøver vi har mottatt til anti-GAD i spinalvæske har blitt analysert denne uken. Det kan oppstå forsinkelse igjen ettersom vi venter på neste leveranse av analysekit, som dessverre ikke kommer før i midten av mars.

Oppdatering 23.03.21:
Hormonlaboratoriet er fra og med 23.03.21 ikke lenger forsinket med analyseringen av anti-GAD. Laboratoriet benytter fortsatt ELISA-analysemetoden til både serum og spinalvæske.

Les mer om analysen her: Anti-GAD i spinalvæske