HELSENORGE

Forsinkelse i analysering av disialotransferrin (CDT)

Hormonlaboratoriet har problemer med analyseinstrumentet for disialotransferrin (CDT).

HPLC-instrument til analyse av CDT

HPLC-instrument til analyse av CDT

Vi venter på service fra instrumentleverandøren. Det har derfor oppstått forsinkelse i analyseringen. Hormonlaboraotoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her:
Ny metode for bestemmelse av disialotransferrin (CDT) i serum