Helsenorge

Forsinkelse i analysering av Disialotransferrin (CDT)

Hormonlaboratoriet har problemer med instrumentet som denne analysen utføres på, og det har dermed oppstått forsinkelse.

HPLC-instrument til analyse av CDT

HPLC-instrument til analyse av CDT

​Vi beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her: Disialotransferrin (CDT) i serum