Forsinkelse i analysering av kortisol i spytt

Det blir en forsinkelse i analyseringen av kortisol i spytt, ettersom Hormonlaboratoriet venter på installasjon av smittevernutstyr for håndtering av spyttprøver.

Bilde av LC-MS/MS-instrument

Ludvig LC-MS/MS til analyse av kortisol i spytt

Det er forventet at analyseringen kan tas opp igjen i slutten av uke 19. Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.

Les mer om analysen her: Kortisol i spytt
Les om prøvetaking her: Samling av spyttprøver med Salivette