HELSENORGE

Forsinkelse i analysering av vitamin D-bindende protein (DBP)

På grunn av analysetekniske problemer er analyseringen av vitamin D-bindende protein (DBP) ved Hormonlaboratoriet forsinket.

Gammateller til RIA-analyse av DBP

Wizard gammateller til RIA-analyse av DBP

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her: Vitamin D-bindende protein (DBP) i serum