Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff

Hormonlaboratoriet venter på leveranse av reagens til å analysere anti-insulin antistoff. Det har dessverre oppstått forsinkelse i leveransen.

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

​Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her: Anti-insulin antistoff (IAA) i serum