Forsinkelse i analyseringen av glukagon

Hormonlaboratoriet har problemer med analysen av glukagon og venter på leveranse av nye kit.

Reagens-kit til glukagon-analyse

Reagens-kit til glukagon-analyse

På grunn av dette er analysering av glukagon forsinket. Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her: Glukagon i plasma