Helsenorge

Forsinkelse i analyseringen av PTH-relatert peptid

På grunn av analysetekniske problemer er analyseringen av PTH-relatert peptid ved Hormonlaboratoriet forsinket.

IRMA-kit til analyse av PTH-relatert peptid

IRMA-kit til analyse av PTH-relatert peptid

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Oppdatering 28.06.21:
Problemer med analysering av PTH-relatert peptid

Hormonlaboratoriet har konkludert med at vi må endre analysemetode for PTH-relatert peptid på grunn av gjentagende problemer med den metoden vi har nå. Det arbeides med å finne en bedre egnet metode for PTH-relatert peptid. Dette kan dessverre ta noe tid.

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Oppdatering 08.07.21:
PTH-relatert peptid analyseres igjen

Inntil videre vil Hormonlaboratoriet kun rapportere om PTH-relatert peptid er tilstede eller ikke tilstede i en prøve. Analysen kan derfor ikke brukes til å følge en sykdomsutvikling over tid.

Bakgrunn for analysen

Det er rapporter at tumorprodusert PTH-relatert peptid er ansvarlig for mer enn halvparten av tilfellene av hyperkalsemi ved malign sykdom. Dersom kalsium er forhøyet og PTH er lav kan dette tyde på at det er PTH-relatert peptid som er årsaken til hyperkalsemi ved annen underliggende sykdom. Er PTH-relatert peptid tilstede i et slikt tilfelle er dette en indikasjon på at denne bidrar til hyperkalsemien.

Analyseproblemer

Inntil videre vil vi kun rapportere om PTH-relatert peptid er tilstede eller ikke tilstede i en prøve. Analysen kan derfor ikke brukes til å følge en sykdomsutvikling over tid. Det arbeides med å finne en bedre egnet metode for PTH-relatert peptid, men dette kan dessverre ta litt tid.

Les mer om analysen her: PTH-relatert peptid i plasma