Hemokromatose (HFE) og laktoseintoleranse (LCT) genotyping utføres fortsatt

Roche har stoppet leveranser av reagenser og forbruksmateriell som brukes til mange genanalyser. Hormonlaboratoriet er ikke berørt av dette og kan derfor fortsatt utføre hemokromatose (HFE) og laktoseintoleranse (LCT) genotyping.


PCR-instrumenter til genotyping

PCR-instrumenter til genotyping

Roche har stoppet leveranser av reagenser og forbruksmateriell som brukes til mange genanalyser. Grunnen er at verdenssamfunnet trenger disse til diagnostikk av COVID-19. Hormonlaboratoriet er ikke berørt av dette fordi vi benytter andre leverandører av reagenser til våre genanalyser.

Prøver til hemokromatose (HFE) og laktoseintoleranse (LCT) genotyping kan sendes til Hormonlaboratoriet. Benytt Hormonlaboratoriets rekvisisjon og merk konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.  

Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningtider: kl 7:30 til 14:30.
Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for informasjon om flere prøvetakingssteder.