HELSENORGE

Hormonlaboratoriet har innført analyse av deksametason i serum

Måling av deksametason er aktuelt samtidig med kortisol-måling i morgenprøven etter en deksametason-hemningstest ved utreding av hyperkortisolisme.

Ludvig LC-MS/MS

​Målingen er til hjelp for å påvise om pasienten har tatt opp tilstrekkelig av medikamentet deksametason for å hemme endogen kortisolproduskjon. For mer informasjon se www.endokrinologi.no.

Klinisk beslutningsgrense ved deksametason hemningstest,
begge kjønn, ≥ 18 år:
> 3,3 nmol/l er tilstrekkelig for hemning av kortisol (< 50 nmol/l)

Metoden er væskekromatografi-tandem massespektrometri (LC-MS/MS).
Deksametason blir ekstrahert fra serum, separert fra steroidhormoner og interferenser ved hjelp av omvendt-fase LC og detektert med MS/MS. Metoden er utviklet ved Hormonlaboratoriet.

Prøvemateriale: 0,7 ml serum
Funksjonell sensitivitet: 0,25 nmol/l
Måleområde: 0,25-50 nmol/l

Les mer om analysen her: Deksametason i serum