HELSENORGE

Hormonlaboratoriets nyhetsavis 2-2020

Siste utgave av Hormonlaboratoriets nyhetsavis sendes nå ut til våre rekvirenter.

Vi sender ut nyhetsavis i posten til alle som har rekvirert prøver fra Hormonlaboratoriet siste 6 mnd. Dersom du ønsker å få den tilsendt elektronisk kan du sende e-post til hormonlaboratoriet@ous-hf.no.

Her kan du laste ned alle utgavene: Hormonlaboratoriets nyhetsaviser

Dette kan du lese mer om i november-utgaven av nyhetsavisen:

Bilde av forsiden

Forsiden til Nyhetsavis 2-2020