HELSENORGE

Insulin antistoff analyseres nå som normalt

Hormonlaboratoriet er fra og med 11.05.21 ikke lenger forsinket med analyseringen av insulin antistoff (IAA).

RIA-kit til analyse av insulin-antistoff

RIA-kit til analyse av insulin-antistoff

Hormonlaboratoriet beklager ulempen forsinkelsen har medført for pasienter og rekvirenter.

​Les mer om analysen her: Insulin antistoff i serum