Ny analyse ved utreding av diabetes insipidus - copeptin

Hormonlaboratoriet har begynt å analysere copeptin fra september 2019.

Instrument Kryptor

Indikasjonen for å måle copeptin er det samme som for ADH (antidiuretisk hormon) – først og fremst for å skille mellom nefrogen og sentral diabetes insipidus som årsak til polydipsi og polyuri (diurese > 3 liter per døgn).
Copeptin frigjøres fra nevrohypofysen i ekvimolare mengder med ADH, og kan derfor brukes som en surrogat markør for ADH. Analytisk er den mere stabil, og enklere å analysere enn ADH.

ADH fases ut fra 01.10.19, dvs ADH-prøver som mottas etter dette vil bli analysert for copeptin.

Ved klinisk polydipsi og polyuri (3-20 l/døgn) må drikke/diurese registerets i minst ett døgn. Mål p-osmolalitet og u-osmolalitet i andregangs vannlatning etter overnatt faste/tørste, påfølgende dag. Dersom s-natrium er normal, og u-osmolalitet stiger til mer enn 600 mosmol/kg, har pasienten ikke diabetes insipidus. Dersom fortsatt mistanke om diabetes insipidus og copeptin > 21 pmol/l er nefrogen årsak sannsynlig. Ved copeptin < 21 pmol/l bør videre utreding for sentral diabetes insipidus vurderes.

Metoden er et ikke-konkurrerende immunoassay fra Thermo scientific (BRAHMS Copeptin proAVP kryptor).

Prøvemateriale: 0,5 ml frosset EDTA plasma
Måleområde: 1,1 – 2000 pmol/l

Les mer om analysen her: Copeptin i plasma
Les om prøvetaking her: Analyser som krever spesiell prøvebehandling og forsendelse