HELSENORGE

Ny benevning og referansegrenser for IGF-bindeprotein 3

Hormonlaboratoriet har endret benevning på analysen IGFBP-3 fra nmol/l til mg/l. Det er ingen endring i analysemetoden.

Immulite-instrument til analyse av IGFBP-3
Immulite-instrument til analyse av IGFBP-3

Produksjonen av IGFBP-3 reguleres av veksthormon og er det viktigste av bindeproteinene for IGF-1. Serumkonsentrasjon av IGFBP-3 er nedsatt ved veksthormonmangel og økt ved overproduksjon av veksthormon. På grunn av lang halveringstid i blodet er serumkonsentrasjon av IGFBP-3 et bedre mål på veksthormonproduksjonen enn serumkonsentrasjonen av veksthormon. Veksthormonsekresjonen skjer episodisk, og halveringstiden i serum er kort, slik at en enkel veksthormonbestemmelse er lite representativ for veksthormonsekresjonen.

Referansegrenser i mg/l (begge kjønn)
0-4 år:0,7 – 4,7 mg/l
5-7 år:1,1 – 6,1 mg/l
8-12 år:1,6-8,9 mg/l
​13-17 år:3,1-10 mg/l
≥ 18 år:​2,2-7,9 mg/l

Metodens måleområde: 0,5-16 mg/l

Les mer om analysen her: IGF-bindeprotein 3 i serum