HELSENORGE

Ny informasjon om prøvetaking til alkalisk fosfatase (beinspesifikk)

Verdien av alkalisk fosfatase (beinspesifikk) i serum øker ved oppbevaring i romtemperatur og resultatet kan bli falskt forhøyet. Hormonlaboratoriet endrer derfor prøvetakingsprosedyren og krever innsending av frosset serum.

Liaison analyseinstrument

Analyseinstrumentet Liaison som brukes til CLIA-analyser

Oppdatert prosedyre for alkalisk fosfatase (beinspesifikk):

  • Prøven tas på serumrør med/uten gel.
    Nødvendig prøvevolum = 0,6 ml serum.
  • Røret sentrifugeres så snart som mulig etter fullstendig koagulasjon
    (30-60 min etter prøvetaking).
  • Serum overføres til plastrør og fryses umiddelbart.
  • Serum sendes frosset til laboratoriet.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Sissel Eik Haave.

Oppdatert prosedyre finner dere her:
PS 11 Informasjon om prøvetaking og forsendelse

Les mer om analysen her: Alkalisk fosfatase (beinspesifikk) i serum