Helsenorge

Ny informasjon om prøvetaking til glukagon

Hormonlaboratoriet bytter metode for analysering av glukagon. Til den nye metoden er det ikke lenger nødvendig med aprotinin-tilsetting i EDTA-rørene.

EDTA-rør

EDTA-rør

Oppdatert prosedyre for prøvetaking til glukagonanalysen:

  • Benytt vanlige EDTA-rør som fylles helt
  • Sentrifuger innen 30 min
  • Plasma overføres til plastrør
  • Frys plasma umiddelbart og send prøven frosset til Hormonlaboratoriet

Les også: Forsinkelse i analyseringen av glukagon

Les mer om analysen her: Glukagon i plasma