HELSENORGE

Ny metode for bestemmelse av 1,25-(OH)2 vitamin D i serum fra 01.04.2021

Hormonlaboratoriet har byttet metode for bestemmelse av 1,25-(OH)2 vitamin D i serum. Indikasjon for rekvirering av analysen er utredning av hyperkalsemi.

Liaison-instrument til analyse av 1,25-(OH)2 vitamin D

Liaison-instrument til analyse av 1,25-(OH)2 vitamin D

Den nye metoden er en automatisert kjemiluminescensimmunassay fra Diasorin. Analysen utføres som en 3-steps sandwichassay.

Produsenten har funnet følgende kryssreaktivitet:

1,25-(OH)2 Vitamin D3: 100 %

1,25-(OH)2 Vitamin D2: 104%

Zemplar: 113%

Dette betyr at prøver med 1,25-(OH)2 vitamin D2 nå vil få høyere konsentrasjon sammenlignet med tidligere rutinemetode.

Indikasjon for rekvirering av analysen er utredning av hyperkalsemi. Rekvirering av 1,25-(OH)2 vitamin D har ingen plass i diagnose av vitamin D-mangel; da bør 25-OH vitamin D total rekvireres.

Referansegrensene er noe endret:

Barn 1-2 år: 113-363 pmol/l

Barn 3-18 år: 108-246 pmol/l

Voksne ≥ 19 år: 48-190 pmol/l

Kilde: Higgins et al. (2018), Clin Chem Lab Med, 56, 964–972 (barn); DiaSorin kitvedlegg (voksne)

Måleområde:

12-480 pmol/l

Les mer om analysen her: 1,25-(OH)2 Vitamin D i serum