Helsenorge

Ny metode for bestemmelse av aldosteron i plasma fra 08.06.2020

Ny metode er væskekromatografi-tandem massespektrometri
(LC-MS/MS).

Anakin LC-MS/MS

Sciex LC-MS/MS

Prøvemateriale: Frosset EDTA-plasma

EDTA-røret fylles helt og sentrifugeres innen 30 minutter.

Plasma overføres til plastrør og fryses umiddelbart.

Plasma sendes frosset til laboratoriet.

Nye referansegrenser for aldosteron
- begge kjønn
AlderNedre grenseØvre grense​Benevning
< 1 år < 3000pmol/l​
1-5 år < 1400pmol/l​
6-10 år < 850pmol/l​
11-15 år < 750pmol/l​
16-20 år < 880pmol/l​
21-120 år20

620

pmol/l​


Bestemmelse av aldosteron-renin ratio (ARR) benyttes som screening av primær hyperaldosteronisme, så renin bestemmes samtidig med aldosteron. Les mer her: Aldosteron-renin ratio (ARR) i plasma

Tolkning aldosteron-renin ratio (ARR)
Videre utredning av primær hyperaldosteronisme er aktuelt ved:
ARR > 35 pmol/mIU (begge kjønn, aldersuavhengig).

Renin bør ligge i normalområde ved vurdering av ratio.

Saltvannsbelastning
 

Liggende saltvannstest,
cut-off verdi aldosteron

Sittende saltvannstest,
cut-off verdi aldosteron
LC-MS/MS>105 pmol/l>160 pmol/l


Funksjonell sensitivitet: 13 pmol/l

Måleområde: 13 - 30 000 pmol/l

Korrelasjon mot tidligere metode: r = 0,99

Aldosteron blir ekstrahert fra serum eller plasma, separert fra andre steroidhormoner og interferenser ved hjelp av omvendt-fase LC og detektert med MS/MS. Metoden er utviklet ved Hormonlaboratoriet.

Les mer om analysen her: Aldosteron i plasma