Ny metode for bestemmelse av anti-insulin antistoff i serum fra 19.02.20

Hormonlaboratoriet har tatt i bruk en RIA-metode fra RSR Limited.  

RIA-kit til anti-insulin-antistoff

RIA-kit til anti-insulin-antistoff

Ved nyoppdaget type 1 diabetes ser det ut til at sirkulerende antistoffer mot insulin kan påvises i blodet hos ca. 60 % av pasientene. Autoantistoffer er ofte til stede før det utvikles kliniske symptomer på diabetes. Antistoffer mot insulin kan også skyldes behandling med insulin. Insulinantistoffer kan gi svingende blodsukker hos pasienten, da antistoffene binder opp det sirkulerende insulinet i ulik grad.

Indikasjon: Skille mellom type 1 og type 2 diabetes mellitus. Svært svingende blodsukker hos pasienter som bruker insulin.

Hormonlaboratoriet har tatt i bruk en RIA-metode fra RSR Limited.

Ny referansegrense (begge kjønn, aldersuavhengig):
< 0,4 U/ml

Prøvemateriale: 0,5 ml serum
Måleområde: 0,30-50 U/ml

Les mer om analysen her: Anti-insulin antistoff (IAA) i serum