Helsenorge

Ny metode for bestemmelse av disialotransferrin (CDT) i serum

Hormonlaboratoriet har tatt i bruk en ny HPLC-metode fra Recipe.

HPLC-instrument til analyse av CDT

HPLC-instrument til analyse av CDT

CDT er en indirekte biologisk alkoholmarkør. Ved et daglig inntak på 50-60 g ren etanol (4-5 alkoholenheter) eller mer i > 14 dager øker CDT i serum og kan påvises hos 70-80 % av personer med slikt forbruk.

Ny metode er væskekromatografi (HPLC) fra Recipe. De ulike isoformene av transferrin separeres på anion-bytter kolonne og detekteres med UV- detektor.

Ny referansegrense:
Begge kjønn: ≥ 11 år: < 2,5 %

Prøvemateriale: 0,5 ml serum
Måleområdet: 0,3 - 100 %
Korrelasjon mot tidligere metode: r = 0,98

Les mer om analysen her: Disialotransferrin (CDT) i serum