HELSENORGE

Ny metode for bestemmelse av glukagon i plasma fra 15.06.2020

Hormonlaboratoriet bytter metode og endrer referansegrenser for glukagon. Ny metode er en ELISA-metode fra Mercodia.

ELISA-kit til analyse av glukagon

ELISA-kit til analyse av glukagon

Ny referansegrense (begge kjønn):
≥ 18 år, fastende < 18 pmol/l

Prøvemateriale: 0,5 ml frosset EDTA-plasma (ikke nødvendig med aprotinin-tilsetting)

Måleområde: 1,7-130 pmol/l

Les mer om prøvetaking her: Ny informasjon om prøvetaking til glukagon

Les mer om analysen her:
Glukagon i plasma
Glukagon analyseres nå som normalt