Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum fra 18.06.19

For å kunne gi ut raske svar på kortisol bytter Hormonlaboratoriet rutinemetode for kortisol til kompetitiv elektrokjemiluminescens-immunassay (ECLIA) fra Roche Diagnostics.  

Analyseinstrumentet Cobas e 601 som brukes til ECLIA-analyser

​Det er også mulig å rekvirere kortisol med LC-MS/MS metode som har liten kryssreaktivitet mot syntetiske steroider. Dette må da rekvireres særskilt og noe lengre svartid må påregnes.

Nye referansegrenser (ECLIA) kl. 07.00 - 09.00 for begge kjønn:

> 18 år: 112 - 502 nmol/l

kl. 18.00-21.00: < 50 % av morgenverdiene

Prøvemateriale begge analyser: 0,5 ml serum

Funksjonell sensitivitet ECLIA: 3.0 nmol/l

Måleområde ECLIA: 3,0 -1750 nmol/l

Korrelasjon ECLIA mot tidligere metode: r = 0,986

Les mer om ECLIA-metoden her: Kortisol i serum