Ny metode for bestemmelse av kortisol i spytt fra 30.08.19

Ny metode ved Hormonlaboratoriet er væskekromatografi-tandem massespektrometri (LC-MS/MS).

Ludvig LC-MS/MS

​Kortisol blir ekstrahert fra spytt, separert fra andre steroidhormoner og interferenser ved hjelp av omvendt-fase LC og detektert med MS/MS. Metoden er utviklet ved Hormonlaboratoriet.

Nye referansegrenser (begge kjønn, > 20 år):
kl. 07.00 - 09.00: < 22 nmol/l
kl. 21.00 - 23.00: < 2,8 nmol/l eller < 50 % av morgenverdiene

Prøvemateriale: spytt
Funksjonell sensitivitet: 0,5 nmol/l

Måleområde: 0,5-1000 nmol/l
Korrelasjon mot tidligere metode: r = 0,99

Les mer om analysen her: Kortisol, fritt i spytt
Les om prøvetaking her: Samling av spyttprøver med Salivette